AKTİVİTELER

A1. Odun dışı orman ürünleri sektörünün, sosyo ekonomik özelliklerinin tanınması.

A2. Güneybatı Türkiye’deki siyah trüf mantarı ve tıbbı aromatik bitkilerin üreticileri için, katılımcı faaliyetlerle kapasite geliştirilmesi.

A3. Tarımsal ormancılık, siyah trüf mantarı ve tıbbı aromatik bitkilerin sürdürülebilir üretiminin girişimcilik boyutları ile ilgili temel referans malzemelerinin geliştirilmesi.

A4. İspanya’da gerçekleştirilen yararlı uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması (yerinde ziyaretler ile gösterilmesi).

A5. Güneybatı Türkiye’deki pazarın örgütlenmesi ve yeni üretim seçenekleri ile ilgili olarak en iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması.

A6. İspanya ve Türkiye arasında iş birlikçi anlaşmaların kurulması için, lobi ve ağ faaliyetleri.