PROJEYE GENEL BAKIŞ

Proje, üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken, siyah trüf mantarı ve tıbbi aromatik bitkiler gibi alternatif ürünlerin doğadan toplama modellerinin öğretilerek; Muğla, Denizli ve Antalya bölgelerinde kırsal kalkınmayı desteklemek yapılacaklar arasındadır.

Projede; İspanya’nın Katalonya bölgesi ve Türkiye’nin belirtilen bölgeleri arasında yüksek düzeyde iş birliği sağlamak ve güçlü ilişkiler kurmak, sürdürülebilir üretim konusunda yetiştirme ve doğadan toplama yöntemleri ile ilgili deneyim ve bilgi alışverişini teşvik etmek, odun dışı orman ürünlerinin dönüştürülmesi ve ticareti, sektörlerin gelişimi için ana engelleri belirlemek ve bunları çözmek için ortaklaşa çözüm bulmak hedeflenmiştir.

Projeyle beraber, Avrupa’nın işleme ve pazarlama gereksinimlerini daha iyi bilmenin yanı sıra yetiştirme/toplama uygulamalarını da bilerek, katılan Türk bölgelerinde tarımsal ormancılık sistemi ve ekonomik fırsatlarını yakalamak ve geliştirmek mümkün olacaktır.

Bu proje; Sivil Toplum Diyalogu IV adı altında, ortak konularla ilgili Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütlerini bir araya getiren, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmayı ve kurumlar arasında süreklilik arz eden görüşmeler kurmayı kapsayan bir programdır.

Bu program, katılım öncesi yardım aracı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir.

Proje detayları

Proje Koordinatörü: Katalonya Orman Bilimleri Merkezi (İspanya)

Ortaklar ve Ülkeler: Yaşama Dair Vakıf (Türkiye)

Süre: 15 ay

Eylem bölgeleri: Katalonya (İspanya), Antalya, Denizli, Muğla (Türkiye)

Bütçe: 160.426,04 Avro